Nieuwe ontwikkelingen

Graag willen wij u berichten over de nieuwe ontwikkelingen binnen ons Gezondheidscentrum M3. De huisartspraktijk van dokter Temel en dokter Sana en de huisartspraktijk van dokter van Gool zullen de reeds bestaande samenwerking met ingang van het nieuwe jaar verder gaan intensiveren en samen verdergaan als 1 praktijk; Huisartsenpraktijk M3. De personele bezetting zal veranderen, mevrouw Van Gool zal per 1 april 2023 stoppen met haar werkzaamheden POH somatiek. Dokter van Gool zal per 1 april 2023 2 dagen per week werkzaam zijn in de praktijk. Voor de resterende dagen zullen dokter Temel en dokter Sana zorgdragen en er komt per 1 april 2023 een nieuwe POH somatiek. Verder heeft het bestuur van Dorpshuis “De krakeling” ons een ruimte ter beschikking gesteld die als extra spreekkamer gaat fungeren met ingang van 1 februari 2023. Deze ruimte komt ter vervanging van de praktijkruimte in de Gasthuisstraat. Hiermee wordt ook in de toekomst voorzien in de mogelijkheid om spreekuur te houden in Heukelum en hiermee de huisartsenzorg te waarborgen.

Contact
  • 0345- 612450
  • SPOEDLIJN : 0345- 612 450 keuze 1