Praktijk Van Gool

Met ingang van 1 april 2023 is de praktijk van dokter Van Gool opgegaan in Huisartsenpraktijk M3. Dokter Van Gool werkt ook in deze praktijk.

Onderstaande brief is eind 2022 naar de patiënten in Heukelum gestuurd.

Geachte heer/mevrouw,

Graag willen wij u berichten over de nieuwe ontwikkelingen binnen ons Gezondheidscentrum M3.

De huisartspraktijk van dokter Temel en dokter Sana en de huisartspraktijk van dokter van Gool  zullen de reeds bestaande samenwerking met ingang van het nieuwe jaar verder gaan intensiveren en samen verdergaan als 1 praktijk; Huisartsenpraktijk M3. De personele bezetting blijft nagenoeg hetzelfde met dien verstande dat mevrouw van Gool met ingang van  1 april 2023 haar werkzaamheden als POH somatiek zal neerleggen. Daarnaast zal dokter van Gool per bovengenoemde datum nog 2 dagen per week werkzaam zijn in de praktijk. Voor de resterende dagen zullen dokter Temel en dokter Sana zorgdragen en zal er nog een extra collega worden aangetrokken evenals een extra POH somatiek.

Verder heeft het bestuur van  Dorpshuis “De krakeling” ons een ruimte ter beschikking gesteld die als extra spreekkamer gaat fungeren  met ingang van 1 februari 2023. Deze ruimt komt ter vervanging van de praktijkruimte in de Gasthuisstraat. Hiermee wordt ook in de toekomst voorzien in de mogelijkheid om spreekuur te houden in Heukelum en hiermee de huisartsenzorg te waarborgen.

Wij wensen u fijne feestdagen en een goede gezondheid toe in 2023

 

Met vriendelijke groet,

Dr. Temel

Drs. Sana

Drs. van Gool